ZAVOLÁME VÁM SPÄŤ

ZAVOLÁME VÁM SPÄŤ.


Zmluva o spracovaní osobných údajov CZ/EN

ZALOŽENIE ORGANIZAČNEJ ZLOŽKY

 • Organizačná zložka zahraničného podniku, ktorá nemá vlastnú právnu subjektivitu, iba robí právne úkony v zastúpení svojho zriaďovateľa – zahraničnej entity. Do obchodného registra sa organizačná zložka zapisuje pod názvom zriaďovateľa s dodatkom “organizačná zložka”.

  Jednoznačnou výhodou organizačnej zložky je jeho veľmi rýchly vznik aj zánik. Pri zápise organizačnej zložky do obchodného registra sa tiež neskladá žiadny základný kapitál. Zriadenie organizačnej zložky je tak pre zahraničnú právnickú osobu jednoznačne efektívnejšie a pružnejšie riešenie oproti založeniu klasickej spoločnosti.

  Napriek tomu je potrebné počítať s tým, že založenie organizačnej zložky trvá cca 2-3 týždne. Záleží, ako rýchlo sú zo zahraničia dodané požadované dokumenty pre založenie.

  S čím Vám pomôžeme

  Radi Vám ponúkneme naše bohaté skúsenosti pri zakladaní organizačných zložiek. So založením organizačnej zložky a s jej zápisom do obchodného registra je spojená celá rada formalít, s ktorými sa za Vás vďaka našim skúsenostiam ľahko vysporiadame.

  • Vybavenie vydania živnostenského oprávnenia pre organizačnú zložku
  • Rokovania pred živnostenským úradom
  • Prípravu všetkých dokumentov, ktoré sú potrebné pre zapísanie organizačnej zložky do obchodného registra
  • Rokovania s registrovým súdom

   

  Čo budeme potrebovať od Vás?

  • Výpis z obchodného registra zakladateľa organizačnej zložky podľa práva platného v štáte, kde je jeho sídlo.
  • Stanovy zakladateľa organizačnej zložky
  • Výpis z katastra nehnuteľností ohľadom budovy, v ktorej bude umiestnené sídlo organizačnej zložky
  • Súhlas vlastníka s budúcim umiestnením organizačnej zložky na tejto adrese
  • Čestné prehlásenie a podpisový vzor osoby navrhnutej do funkcie vedúceho organizačnej zložky, prípadne výpis z registra trestov, podľa národnosti navrhnutej osoby vedúceho
  • Súhlas so zápisom do obchodného registra zo strany zakladateľskej spoločnosti a jeho štatutárneho orgánu
  • V prípade, že budete žiadať zastúpenie pred úradmi, tiež plná moc s úradne overeným podpisom

   

  Cena

  Cenu za náš servis pri založení organizačnej zložky nájdete v našom cenníku tu. Uvedená cena zahŕňa všetky náklady súvisiace so založením organizačnej zložky (Notárske poplatky, správne poplatky živnostenského úradu, obchodného registra, príp. katastrálneho úradu).

Kontakt
Tetragrammaton a.s.

IC: 026 57 023
Žitná 562/10
Praha 2 – Nové Mesto, 120 00

spoločnosť zapísaná v obchodnom registri Mestského súdu
v Prahe, odd. B., vložka 19630

+420 777 025 554
+420 777 775 524

Zaujíma vás viac?


Zmluva o spracovaní osobných údajov CZ/EN

Ďalšie jurisdikcie
KOMPLETNÝ CENNÍK
Top