ZAVOLÁME VÁM SPÄŤ

ZAVOLÁME VÁM SPÄŤ.


Zmluva o spracovaní osobných údajov CZ/EN

USA

 • Spojené štáty americké (USA) sú federatívnou republikou prezidentského typu.

  Spojené štáty americké sa skladajú celkovo z 50-tich štátov, jedného federálneho dištriktu – District of Columbia, ktorý nie je oficiálnym štátom a z ostrovných teritórií.

  Najviac využívané štáty založenia offshore firmy

  • Wyoming
  • Delaware
  • Oregon

  Hlavné mesto USA: Washington, D.C.
  Úradný jazyk v USA: angličtina
  Mena: americký dolár (USD)

  On-line prístupy registrom amerických firiem

  Obchodné registre USA firiem sú vedené podobne ako v ČR (pozri justice.cz) on-line. Verejne je teda možné dohľadať základné informácie o jednotlivých amerických korporáciách, rozsah týchto informácií (zistíte majiteľa, konateľa, či len základné informácie) sa líšia podľa konkrétneho štátu sídla americkej firmy.

   

  Popis a výhody offshore spoločností z USA

  • USA dodajú každej firemnej štruktúre vysokú prestíž celosvetového najväčšieho zahraničného investora
  • daňovo zvýhodnená spoločnosť sa v Spojených štátoch nazýva Limited Liability Company (LLC)
  • LLC je podľa svojej formy osobnou spoločnosťou, spoločníci tu rovnako napr. ako u českej s.r.o. neručia za záväzky spoločnosti
  • USA offshore spoločnosť má nulovú daň z príjmu, ak je tento príjem zo zdroja mimo USA
  • LLC prenáša zdanenie svojich zahraničných príjmov priamo na spoločníkov spoločnosti, v mnohých prípadoch sa však aplikujú zrážkovej dane v USA, preto sa USA offshore spoločnosti nehodia pre finančné toky v akejkoľvek podobe
  • konateľom (riaditeľom) USA spoločnosti môže byť právnická osoba
  • povinnosť konať valné zhromaždenie offshore USA spoločnosti aspoň raz ročne a to kdekoľvek na svete aj mimo územia USA
  • nie je povinnosť vedenia účtovníctva a predkladanie auditu
  • možnosť otvárania bankových účtov vo všetkých bankách po celom svete
  • obchodný register je verejný, nemusia sa v ňom však zanesené všetky relevantné informácie

   

  Medzinárodné zmluvy

  Medzinárodného dohovory proti praniu špinavých peňazí a financovaniu terorizmu

  USA majú tieto zmluvy podpísané. Praktický význam týchto dohôd pre majiteľa spoločností je najmä v prípade podozrenia na pranie špinavých peňazí či financovanie terorizmu zo strany US firmy, môže jej registračný agent či sám registrový súd odovzdať osobné údaje osôb zúčastňujúcich sa na spoločnosti a základný popis jej činnosti svojim nadriadeným orgánom, ktoré je v rámci medzinárodnej pomoci možné postúpi ďalej, napr. aj do ČR.
   

  Zmluva o zamedzení dvojitého zdanenia s ČR

  Je uzavretá, ale netýka sa LLC offshore spoločností. Pri priamych platbách z ČR do USA na LLC sa uplatňujú zrážkovej dane. USA offshore spoločnosť teda nie je vhodná pre priamy predaj tovaru alebo služieb do Českej republiky.
   

  Zmluva o výmene daňových informácií s Českou republikou

  Je uzavretá.
   

  Mnohostranná Úmluva Rady Evropy o vzájemné správní pomoci v daňových záležitostech

  Je uzavřena.
   

  Bežné spôsoby využitia USA spoločnosti

  • holdingová (materská spoločnosť) inej spoločnosti za účelom anonymity vlastníctva a vysokej prestíže
  • nehodí sa kvôli zrážkovým daniam a oznamovacej povinnosti o bankových účtoch pre priamy predaj tovaru alebo služieb, a to ani v rámci offshore destinácií navzájom
  • spoločnosť zaisťujúca drobné medzinárodné platby v maximálnej výške do 10 000,- USD ročne

   

  Výhody: DELAWARE

  Začlenením v Delaware, firma získa širokú škálu konkurenčných výhod, vrátane:

  • určité daňové výhody
  • ochrana majetku
  • žiadne výročné valné zhromaždenia
  • vysoko stabilná vláda a stabilné poplatky a náklady za registrovaného agenta, ktoré sú nutné podľa zákonov štátu Delaware
  • tieto spoločnosti môžu vykonávať väčšinu typov zákonnej podnikateľskej činnosti
  • nie je nutné, aby boli riaditelia so sídlom na Floride
  • názov spoločnosti môže byť ľubovoľný názov – dostupnosť mien pre spoločnosť môžeme zistiť kedykoľvek počas pracovného dňa. Ak meno nie je k dispozícii, dáme vám vedieť a môžeme navrhnúť alternatívy.
  • nie sú k dispozícii žiadne minimálne požiadavky na kapitál.

   

  Čo je cene

  • registrácia spoločnosti
  • vládne registračné poplatky
  • príprava a podanie articles
  • kompletný firemný kit
  • nahlásenie DIČ

   

  Dane

  Delaware korporátne právo je svetovo preslávené, preverené a poskytuje predvídateľnosť, so Supreme Court of Chancery je riešenie rýchle a efektívne pre všetky prípady.

  General Corporation Law of Delaware vybudovala dobrú povesť pre tento štát a pomohlo Delaware stať sa populárnym miestom pre založenie spoločnosti.

  Spoločnosti zapísané v Delaware sú známe ako LLC, ktoré ponúkajú výhody kombinácie medzi akciovou spoločnosťou a Komanditnou spoločnosťou.

  To je dobrý spôsob, ako chrániť osobnú zodpovednosť a majetok vlastníkov. Zároveň to umožňuje vlastníkovi využívať výhody nulových daní zo všetkých obchodných transakcií a ziskov generovaných mimo Spojené štáty, bez toho aby musel porušiť obmedzenia o Corporation USA.
  Firma Delaware ponúka možnosť mať americkú spoločnosť s podobnými výhodami iných offshore spoločností, ako BVI, Seychely, Belize a Panama.

   

  Akcie na doručiteľa

  Akcie na doručiteľa nie sú povolené.

   

  Dôvernosť

  Delaware zostáva jedným z popredných offshore jurisdikcií pre založenie spoločnosti bez požiadavky na obchodnú licenciu a jej skvelého prístupu k mlčanlivosti a diskrétnosti.
   

  Typy spoločností

  • Viď nižšie uvedené aktuálne dostupné koncovky pre spoločnosti Delaware:
  • Association
  • Club
  • Company
  • Corporation, CORP
  • Fund
  • Foundation
  • Incorporated, INC
  • Institute
  • Society
  • Limited, LTD

   

  Delaware bankový účet

  Sme vám tiež schopní pomôcť s otvorením bankového účtu pre vaše spoločnosti.
Kontakt
Tetragrammaton a.s.

IC: 026 57 023
Žitná 562/10
Praha 2 – Nové Mesto, 120 00

spoločnosť zapísaná v obchodnom registri Mestského súdu
v Prahe, odd. B., vložka 19630

+420 777 025 554
+420 777 775 524

Zaujíma vás viac?


Zmluva o spracovaní osobných údajov CZ/EN

Ďalšie jurisdikcie
KOMPLETNÝ CENNÍK
Top