ZAVOLÁME VÁM SPÄŤ

ZAVOLÁME VÁM SPÄŤ.


Zmluva o spracovaní osobných údajov CZ/EN

Sv. Vincent a Grenadiny

 • Svätý Vincent alebo tiež Svätý Vincent a Grenadíny je malý karibský daňový raj, ktorý leží v súostroví Malé Antily. Ako daňový raj, v ktorom sa zakladajú offshore spoločnosti sa Svätý Vincent využíva najmä pre anonymitu vlastníctva a kvalitné offshore bankové služby.

  Hlavné mesto Sv. Vincentovi: Kingstown

  Úradný jazyk Sv. Vincentovi: angličtina

  Mena Sv. Vincentovi: východokaribský dolár (ECS) pevne fixovaný k americkému doláru v pomere 2,70 ECS / 1 USD

   
  Pozor – v jurisdikcii Svätý Vincent a Grenadíny došlo k niekoľkým legislatívnym zmenám týkajúcim sa zdanenia International Business Companies (IBC). S účinnosťou od 1. januára 2019 budú všetky nové IBC zdanené sadzbou vo výške 30% z celosvetového príjmu (tj. Príjmy získané v Sv. Vincentovi a Grenadinách a mimo Sv. Vincent a Grenadíny).
   
  IBC založené pred 1. januárom 2019 budú aj naďalej oslobodené od dane až do roku 2021. Dôvodom zmien je to, že Európska únia pohrozila Sv. Vincentovi a Grenadínam zaradením na čiernu listinu ( „blacklist“), ak do 31. decembra 2018 nedôjde k určitým zmenám v daňovom režime.
   
  Aby nedošlo k umiestnenie na blacklist, bolo požadované zdaniť IBC podobnú alebo rovnakú sadzbou dane ako miestne spoločnosti, ktorá činí 30%.
   
  Svätý Vincent a Grenadíny tak teraz daní celosvetové príjmy IBC, ale počas prijímania nových zákonov sa všeobecne očakávalo, že táto jurisdikcia preide k teritoriálnemu systému zdaňovania, čiže zdanenie len tých príjmov, ktoré boli získané v jurisdikcii a oslobodenie príjmov získaných mimo jurisdikcie. IBC získavajúce svoj príjem mimo jurisdikcie by tak naďalej zostali oslobodené od daní. Vláda sa však rozhodla odložiť prechod na teritoriálny systém zdaňovania na neskoršiu dobu.

  Popis a výhody offshore firmy zo Sv. Vincentovi

  • offshore firmy sú na Sv. Vincentovi oslobodené od daní z príjmu po dobu 25-tich rokov od svojho vzniku
  • stačí jediný riaditeľ offshore spoločnosti, ktorý môže byť fyzickou alebo aj právnickou osobou
  • typ offshore spoločnosti – IBC
  • nepodávajú sa žiadne výkazy ani daňové priznania
  • IBC zo Sv. Vincentovi môže byť riadená a ovládaná z akéhokoľvek miesta na svete
  • u offshore IBC sú povolené akcie na majiteľa, tie nesmú však opustiť územie Sv. Vincenta
  • neobmedzená výška základného imania IBC
  • offshore IBC nemá žiadne investičné obmedzenia okrem nákupu realít na Svätom Vincentovi, ktorý nie je povolený

   

  Medzinárodné zmluvy

  Medzinárodný dohovoru proti praniu špinavých peňazí a financovaniu terorizmu

  Svätý Vincent a Grenadíny majú tieto zmluvy podpísané. Praktický význam týchto dohôd pre majiteľa spoločností je najmä v prípade podozrenia na pranie špinavých peňazí či financovania terorizmu zo strany IBC firmy na Sv. Vincentovi, v tom prípade tak jej registračný agent môže odovzdať osobné údaje osôb zúčastňujúcich sa na spoločnosti a základný popis jej činnosti svojim nadriadeným orgánom, ktoré je v rámci medzinárodnej pomoci postúpi ďalej, napr. aj do SR a ČR.
   

  Zmluva o zamedzení dvojitého zdanenia s ČR

  Nie je uzavretá. Pri priamych platbách z ČR na Sv. Vincent a Grenadíny sa uplatňujú zrážkove dane. IBC offshore spoločnosť zo Svätého Vincenta nie je vhodnou pre priamy predaj tovaru alebo služieb do Českej republiky.
   

  Zmluva o výmene daňových informácií s Českou republikou

  Nie je uzavretá – vyšší stupeň anonymity vlastníctva IBC offshore spoločnosti na Sv. Vincentovi.
   

  Mnohostranný Dohovor Rady Európy o vzájomnej pomoci v daňových záležitostiach

  Nie je uzavretá – vyšší stupeň anonymity vlastníctva.
   

  Spôsoby využitia offshore firmy na Sv. Vincentovi a Grenadinách

  • holdingová (materská spoločnosť) inej spoločnosti za účelom anonymity vlastníctva
  • priamy predaj tovaru či služieb v prípade, kedy nie je potrebné využívať systém zmlúv o zamedzení dvojitého zdanenia a nehrozí riziko zrážkových daní, napr. v prípadoch, keď platby nechodia priamo z Českej republiky
  • offshore bankovníctvo a medzinárodné finančné transakcie
Kontakt
Tetragrammaton a.s.

IC: 026 57 023
Žitná 562/10
Praha 2 – Nové Mesto, 120 00

spoločnosť zapísaná v obchodnom registri Mestského súdu
v Prahe, odd. B., vložka 19630

+420 777 025 554
+420 777 775 524

Zaujíma vás viac?


Zmluva o spracovaní osobných údajov CZ/EN

Ďalšie jurisdikcie
KOMPLETNÝ CENNÍK
Top