ZAVOLÁME VÁM SPÄŤ

ZAVOLÁME VÁM SPÄŤ.


Zmluva o spracovaní osobných údajov CZ/EN

SÚDNE PREKLADY

 • Ponúkame Vám komplexnú službu a to preklady všetkých dokumentov potrebných pre naše úrady. Založili ste si offshore / Zahraničná firmu / spoločnosť?

  Zverte preklad do našich rúk.

  Súdne preklady

  Súdne preklady (= overené preklady / úradné preklady / preklady s pečiatkou) sú preklady určené najmä pre štátne inštitúcie a orgány v SR a v zahraničí. Originál alebo notársku kópiu Vášho dokumentu zviažeme s prekladom vyhotoveným súdnym prekladateľom a s doložkou s pečiatkou. Zabezpečujeme tiež notárske overenie a apostiláciu

  Najčastejšie súdne preklady

  • výpisy z OR, výpisy z RT, apostily, plné moci, stanovy, spoločenské zmluvy, účtovné závierky, znalecké posudky
  • diplomy, vysvedčenia, rodné listy, sobášne listy, úmrtné listy atď.

   

  Výhody

  • súdne preklady vyhotovujeme nad-štandardne rýchlo
  • anglický jazyk bežne do 1 pracovného dňa (tj. 1-6 NS do 24 h.)
  • nemecký, slovenský, ruský, poľský, taliansky, francúzsky a pod. jazyky do 1-2 dní (tj. 1-6 NS do 48 h.)
  • ďalšie jazyky: budeme sa snažiť vyhovieť požadovanému termínu

   

  Cena

  • apostilovaná plná moc cca 2 500, -Kč
  • apostilované dokumentácie o založení zahraničné firmy cca 5 500, -Kč

   

  Kontaktujte nás na office@parkerhill.cz

Kontakt
Tetragrammaton a.s.

IC: 026 57 023
Žitná 562/10
Praha 2 – Nové Mesto, 120 00

spoločnosť zapísaná v obchodnom registri Mestského súdu
v Prahe, odd. B., vložka 19630

+420 777 025 554
+420 777 775 524

Zaujíma vás viac?


Zmluva o spracovaní osobných údajov CZ/EN

Ďalšie jurisdikcie
KOMPLETNÝ CENNÍK
Top