ZAVOLÁME VÁM SPÄŤ

ZAVOLÁME VÁM SPÄŤ.


Zmluva o spracovaní osobných údajov CZ/EN

Singapore

 • Poskytujeme služby registrácie offshore spoločností v Singapure.
  Singapur je parlamentná republika – mestský štát v juhovýchodnej Ázii. Singapur patrí medzi najvyspelejšie krajiny sveta s pomerne nízkymi daňami. Vysoký význam v hospodárstve Singapuru hrajú transnacionálne korporácie. Singapur má jeden z vôbec najväčších ukazovateľov HDP na obyvateľa na svete.

  Výhody jurisdikcie v Singapure

  • vysoko konkurenčné podnikateľské prostredie
  • vysoká životná úroveň
  • vedúce pozície Singapure v zoznamoch hodnotení ekonomickej slobody
  • veľmi priaznivé investičné prostredie
  • veľmi vzdelané obyvateľstvo a vysoká úroveň právneho vedomia

   

 • Typy spoločností

 • Rezidentné a nerezidentné spoločnosti s ručením obmedzeným – Limited (akciové spoločnosti s ručením obmedzeným) podľa kritéria „management and control“.

 • Riaditelia

 • Minimálny počet riaditeľov – 2. Riaditeľom môže byť len fyzická osoba, pričom jeden z riaditeľov musí byť rezidentom Singapuru. Tento riaditeľ zodpovedá za to, že činnosť spoločnosti je v súlade s právnym poriadkom Singapuru.

 • Akcionári

 • Minimálny počet akcionárov – 1. Môžu nimi byť fyzické a právnické osoby – rezidenti ktoréhokoľvek štátu.

 • Sekretár

 • Nie sú špeciálne požiadavky na osobu sekretára

 • Registrácia

 • do 3 týždňov

 • Základný kapitál

 • Minimálna výška základného imania nie je stanovená.

 • Nominálny servis

 • Áno

 • Požiadavky na obchodnú firmu (názov) spoločnosti

 • Dôvetok obchodnej firmy (názvu) spoločnosti s ručením obmedzeným musí obsahovať slová „(Private) Limited“ alebo „(PTE) LTD“.

 • Obligatórne podmienky

 • Dôvernosť

 • Nie je špeciálne upravené bankové tajomstvo, ktoré by zaručovalo dôvernosť informácií, ale existujú aplikovateľné ustanovenia o obchodnom a služobnom tajomstve.

 • Právny poriadok

 • Companies Act 1931–1993, International Business Act 1994

 • Ročný správny poplatok (minimum)

 • Spoločnosti – rezidenti odvádzajú daň z príjmov ako zo zdrojov nachádzajúcich sa na území Singapuru, tak aj zo zahraničných zdrojov. Sadzba dane z príjmov je 26%.

  Nerezidenti odvádzajú daň z príjmov iba zo zdrojov na území Singapuru a nie sú u nich aplikovateľné medzinárodné zmluvy o zamedzení dvojitého zdanenia.

 • Valného zhromaždenia riaditeľov, akcionárov

 • Nie sú povinné

 • Audit, iné finančné výkazníctvo

 • Do Obchodného registra sa musí podávať ročná správa obsahujúca údaje o všetkých zmenách riaditeľov, akcionárov a sekretára, názvu a sídla spoločnosti. Finančnému úradu sa podáva ročná účtovná závierka a správa audítora a kópia týchto výkazov musí byť dostupná v sídle spoločnosti.

 • Dane

 • Všeobecná sadzba daní z príjmov je 18%. Podľa určitých kritérií môže byť znížená na 15%, 10%, či dokonca 0%. Zdaňované sú všetky príjmy, ktoré pochádzajú zo zdrojov na území Singapuru a tiež príjmy zo zdrojov mimo územia Singapuru, ak do Singapuru boli prevedené.

 • Devízová kontrola

 • Nie

 • Medzinárodné zmluvy o zamedzení dvojitého zdanenia

 • Austrália, Bangladéš, Belgicko, Čína, Dánsko, Filipíny, Fínsko, Francúzsko, India, Indonézia, Izrael, Taliansko, Japonsko, Južná Kórea, Kanada, Malajzia, Nemecko, Holandsko, Nový Zéland, Nórsko, Thajsko, Taiwan, Srí Lanka, Švédsko, Švajčiarsko, Veľká Británia.

 • Apostille

 • uznáva sa

Kontakt
Tetragrammaton a.s.

IC: 026 57 023
Žitná 562/10
Praha 2 – Nové Mesto, 120 00

spoločnosť zapísaná v obchodnom registri Mestského súdu
v Prahe, odd. B., vložka 19630

+420 777 025 554
+420 777 775 524

Zaujíma vás viac?


Zmluva o spracovaní osobných údajov CZ/EN

Ďalšie jurisdikcie
KOMPLETNÝ CENNÍK
Top