ZAVOLÁME VÁM SPÄŤ

ZAVOLÁME VÁM SPÄŤ.


Zmluva o spracovaní osobných údajov CZ/EN

Právny servis

 • Nevyhnutnou súčasťou každého podnikania je správna orientácia v právnom poriadku. Jedine tak je možné postaviť úspešnú spoločnosť na pevných základoch. V prípade podnikania prostredníctvom zahraničnej spoločnosti je navyše potrebné aj povedomie o práve danej krajiny.

  Pre všetky situácie vyžadujúce právne poradenstvo ponúka naša spoločnosť svojim klientom služby právnych špecialistov a spolupracujúcich advokátov, ktorí Vám poskytnú komplexné právne služby tej najvyššej úrovne a to ako v slovenskom tak v zahraničnom právnom prostredí.

  S ohľadom na množstvo klientov využívajúcich služby našich právnych špecialistov vo všetkých predstaviteľných oblastiach právnej problematiky sme schopní poskytnúť Vám vždy toho najlepšieho právneho poradcu pre danú problematiku.

  Našim klientom prirodzene ponúkame tiež možnosť právnych služieb na báze mesačnej paušálnej odmeny, v rámci ktorej majú klienti zaistený dohodnutý rozsah právneho poradenstva za fixnú cenu.

  Ochranné známky

  Jednou z oblastí, na ktorej sa úzko špecializujú naši právnici, je oblasť ochranných známok či iných spôsobov ochrany duševného vlastníctva (patenty, úžitkové vzory a pod.). Jedná sa o pomerne zložitú problematiku, ktorej dôkladná znalosť môže výrazne pomôcť pri ochrane klientovho podnikania (obchodného mena, loga, patentu a pod.).

  Pomôžeme Vám v prvom rade s prípravou a podaním prihlášky Vašej novej ochrannej známky, a to po dôkladnej rešerši už registrovaných ochranných známok, ktoré by mohli zápisu brániť. Rovnako s Vami vykonáme dôkladnú analýzu tried tovarov a služieb, ktoré by mala ochranná známka chrániť. Následne Vás prevedieme celým procesom zápisu ochrannej známky.

  Naša pomoc v danej oblasti však môže spočívať aj v ďalších úkonoch, ako je presadzovanie nárokov plynúcich práve z Vašej ochrannej známky, podávanie námietok proti novo zapisovaným známkam iných osôb, ktoré by mohli byť v kolízii s Vašimi známkami a podobne.

  Ochranné známky môžu pri odbornom prístupe výrazne posilniť Vaše podnikanie. S pomocou našich právnych poradcov budete môcť všetok čas venovať Vášmu podnikania.

Kontakt
Tetragrammaton a.s.

IC: 026 57 023
Žitná 562/10
Praha 2 – Nové Mesto, 120 00

spoločnosť zapísaná v obchodnom registri Mestského súdu
v Prahe, odd. B., vložka 19630

+420 777 025 554
+420 777 775 524

Zaujíma vás viac?


Zmluva o spracovaní osobných údajov CZ/EN

Ďalšie jurisdikcie
KOMPLETNÝ CENNÍK
Top