ZAVOLÁME VÁM SPÄŤ

ZAVOLÁME VÁM SPÄŤ.


Zmluva o spracovaní osobných údajov CZ/EN

Panama

 • Panama je malým daňovým rajom ležiacom na pomedzí Južnej a Strednej Ameriky. Panama kontroluje strategický Panamský prieplav. Panama patrí medzi jedny z najstarších daňových rajov na svete.

  Hlavným mesto Panamy: Panama City

  Úradný jazyk Panamy: španielčina a 7 indiánskych jazykov, rozšírená je aj angličtina

  Oficiálna mena na Paname: balboa a americký dolár

  Popis a výhody panamské offshore firmy

  • právna forma offshore panamskej spoločnosti je Non-Resident Company
  • minimálny počet konateľov offshore firmy je 3
  • minimálny počet akcionárov offshore spoločnosti je 1
  • všetky osoby zúčastňujúce sa na spoločnosti môžu byť nerezidenti Panamy
  • nie je vyžadované podávanie daňového priznania, predkladanie účtovných výkazov ani výročné správy
  • nulová daň z príjmov nepochádzajúcich zo zdrojov na Paname
  • sú povolené akcie na meno aj na majiteľa
  • akcie na majiteľa nesmú opustiť územie Panamy a musia byť uložené do notárskej úschovy alebo u autorizovaného depozitára
  • obchodný register offshore spoločností je verejný – pre zvýšenie anonymity a diskrétnosti je vhodné využívať nominee služby

   

  Medzinárodné zmluvy

  Medzinárodný dohovor proti praniu špinavých peňazí a financovaniu terorizmu

  Panama má tieto zmluvy podpísané. Praktický význam týchto dohôd pre majiteľov offshore spoločností z Panamy je najmä v prípade, keď je podozrenie na pranie špinavých peňazí či financovanie terorizmu zo strany offshore firmy registrované na Paname, tak jej registračný agent môže odovzdať osobné údaje osôb zúčastňujúcich sa na spoločnosti – teda v prípade nominee služieb skutočných vlastníkov offshore firmy – a základný opis jej činnosti svojim nadriadeným orgánom, ktoré ich v rámci medzinárodnej pomoci pošlú ďalej, napr. aj do SR a ČR.
   

  Zmluva o zamedzení dvojitého zdanenia s ČR

  Táto zmluva je uzavretá. Pri priamych platbách z ČR do Panamy sa zrážkové dane uplatňujú len v prípadoch, ak neustanovuje táto medzinárodná zmluva inak. Panamská offshore spoločnosť je teda v prípadoch stanovených medzinárodnou zmluvou vhodná pre priamy predaj tovaru alebo služieb do Českej republiky.
  Na základe tejto zmluvy sa aj vzájomne vymieňajú daňovo relevantné informácie medzi oboma štátmi.
   

  Zmluva o výmene daňových informácií s Českou republikou

  Nie je uzavretá.
   

  Mnohostranný Dohovor Rady Európy o vzájomnej pomoci v daňových záležitostiach

  Nie je uzavretý.
   

  Mnohostranný Dohovor Rady Európy o vzájomnej pomoci v daňových záležitostiach

  • registrácia lodí – panamský lodný register je najväčší na svete
  • súkromná nadácia (podľa zákona z r. 1995) – nástroj využiteľný predovšetkým pre ochranu majetku
  • holdingová, materská spoločnosť, iné spoločnosti za účelom anonymity vlastníctva
  • priamy predaj tovaru alebo služieb

   

  Výhody

  Začlenením v Paname získa spoločnosť širokú škálu konkurenčných výhod, vrátane:

  • obchody možno vykonávať v medzinárodnom meradle
  • oslobodenie od všetkých miestnych daní a kolkových poplatkov
  • nie je nutné žiadne zverejňovanie firemných pracovníkov
  • žiadne požiadavky na podávanie správ
  • žiadne požiadavky na účtovníctvo
  • maximálna bezpečnosť majetku
  • maximum dôvernosti a anonymity
  • schôdzky sa môžu konať mimo Panamy
  • akcie na doručiteľa sú povolené
  • spoločnosti so sídlom v Paname sú oslobodené od miestnych daní, sú oprávnené vykonávať všetky typy podnikania, a môžu mať klientov, dodávateľov a zamestnancov z akejkoľvek krajiny

  Panama bola španielskou kolóniou až do roku 1821. V roku 1903, Panama porušila dohodu s Kolumbiou a stala sa nezávislou republikou.

  V Paname je registrovaných viac ako 500 000 firiem a Panamských nadácií, čo ju robí druhú najobľúbenejšou offshore jurisdikciou.

   

  Dane

  Panama ponúka najvýhodnejší a najviac flexibilné offshore zriaďovacie zákony na svete.

  Firma z Panamy môže byť používaná jednotlivcami z celého sveta, ktorí sa zaujímajú o globálnu ochranu majetku, súkromia, diverzifikáciu investícií, daňovej minimalizácie, dostupnosti a pohodlia. Panama Offshore spoločnosť poskytuje právnu ochranu svojho majetku a vašu identitu pomocou dôvernosti obchodných a bankových transakcií, vedených prostredníctvom spoločnosti v Paname.

  Panama neukladá požiadavky na podávanie správ alebo offshore daní z príjmov.

  Panamské spoločnosti (korporácie) nevyžadujú splatenie kapitálu, neexistuje žiadny časový limit, v ktorom musí byť realizované splácanie kapitálu.

   

  Akcie na doručiteľa

  Panama je jednou z mála offshore jurisdikcií vo svete, ktorá stále ponúka „akcie na majiteľa korporácií“.

  Akcie na majiteľa musia byť úplne splatené pri vydaní.

  Prísne pravidlá sa vzťahujú pre akcie na majiteľa. Riaditeľ musí držať akcie na majiteľa v certifikovanej úschove a musí o tom informovať štátneho tajomníka.

   

  Dôvernosť

  Panama je jednou z najviac uznávaných offshore jurisdikcií po celom svete a to hlavne vďaka svojej vysokej úrovni dôvernosti a vysoko efektívnom registry.

  Firemné knihy v Paname sú vedené 100% súkromne a dôverne podľa zákona.

   

  Typy spoločností

  • Corporation, CORP
  • Incorporated, INC
  • Sociedad Anomina, S.A.

   

  Panamský bankový účet

  Sme schopní vám pomôcť aj s otvorením bankového účtu v Paname pre vaše spoločnosti.
Kontakt
Tetragrammaton a.s.

IC: 026 57 023
Žitná 562/10
Praha 2 – Nové Mesto, 120 00

spoločnosť zapísaná v obchodnom registri Mestského súdu
v Prahe, odd. B., vložka 19630

+420 777 025 554
+420 777 775 524

Zaujíma vás viac?


Zmluva o spracovaní osobných údajov CZ/EN

Ďalšie jurisdikcie
KOMPLETNÝ CENNÍK
Top