ZAVOLÁME VÁM SPÄŤ

ZAVOLÁME VÁM SPÄŤ.


Zmluva o spracovaní osobných údajov CZ/EN

OBCHODNÉ REGISTRE

 • Tu nájdete informácie a odkazy ohľadom prístupu do obchodných registrov väčšiny štátov Európskej únie a niektorých ďalších. Informácie poskytované v jednotlivých štátoch majú rôzny rozsah, u niektorých sú aj údaje o výške poplatkov.

  V súčasnej dobe možno nahliadnuť do registrov krajín, ktorými sú Austrália, Belgicko, Bulharsko, Dánsko, Estónsko, Fínsko, Francúzsko, Írsko, Taliansko, Island, Kanada, Lotyšsko, Luxembursko, Holandsko, Nórsko, Nový Zéland, Poľsko, Rakúsko, Grécko, Slovensko, SRN, Španielsko, Švédsko, Švajčiarsko, USA, Veľká Británia.

  V prípade niektorých krajín sú informácie dostupné v Obchodnom registri Európskej únie (European Business Register). Ide o tieto krajiny: Belgicko, Írsko, Grécko, Dánsko, Taliansko, SRN, Estónsko, Lotyšsko, Španielsko, Fínsko, Nórsko, Švédsko, Francúzsko, Rakúsko. Tento register sa neustále aktualizuje a do budúcnosti možno očakávať, že bude ďalej rozširovaný o nové členské krajiny EÚ.

  European Business Register (Obchodný register Európskej únie) obsahuje informácie o prístupoch do obchodných registrov a iných databáz, ktoré obsahujú informácie o ekonomických subjektoch a poplatkoch za tieto informácie.

  Odkazy na obchodné registre

  Austrália – informácie o austrálskych spoločnostiach možno vyhľadať cez stránky www.asic.gov.au/ Informácie na týchto stránkach nie sú spoplatnené.

  Belgicko – belgická pobočka Európskej databázy firiem (Euro DB) www.eurodb.be obsahuje informácie o belgických firmách a cenníky za poskytovanie výpisov

  Bulharskowww.asme.bg – na tejto adrese nájdeme register malých a stredných bulharských firiem.

  Dánsko – Dánska agentúra obchodu a firiem DCCA – www.eogs.dk/ nájdete tu prehľad poplatkov informácií z databázy.

  Estónsko – Centrum registrov, spadajúci pod estónske Ministerstvo spravodlivosti –www.rik.ee Sú tu bezplatné informácie: meno spoločnosti, reg. číslo, status spoločnosti, výška základného imania spoločnosti, súd, u ktorého je spoločnosť evidovaná, adresa spoločnosti a dátum zápisu do obchodného registra. Ostatné informácie sú za poplatok.

  Fínsko – informácie o fínskych firmách možno získať na stránkach www.prh.fi Niektoré informácie sú zadarmo, niektoré spoplatnené. Stránky obsahujú cenník.

  Francúzsko – informácie nájdete na stránkach www.infogreffe.fr/societes/ Stránky obsahujú aj cenník za spoplatnené informácie.

  Írsko – Companies registration Office www.cro.ie – informácie o írskych firmách a prehľad poplatkov za výpisy z registra.

  Island – informácie o islandských firmách nájdeme na webe www.rsk.is/fyrirtaekjaskra

  Taliansko – informácie o talianskych subjektoch sú na stránkach www.infocamere.it, všeobecné informácie o registri sú aj v angličtine, samotné výpisy len v taliančine.

  Jersey – o firmách majúcich sídlo na britskom ostrove Jersey sú informácie dostupné na internetových stránkach www.jerseyfsc.org

  Kanada – informácie o kanadských firmách sú prístupné bezplatne na celoštátnom registri Industry Canada. Niektoré provincie majú ešte svoje vlastné registre, napr. Nova Scotia, New Brunswick, Ontario

  Lotyšsko – o lotyšských firmách možno nájsť informácie nav www.lursoft.lv Je tu aj prehľad poplatkov za poskytnutie informácií a ďalej tu môžeme nájsť grafické zobrazenie vzťahov medzi subjektami.

  Luxembursko – o luxemburských spoločnostiach možno zistiť niektoré informácie na Registre de Commerce et des Sociétés, Základné informácie ako napr. obchodný názov či identifikačné číslo sú zadarmo, ostatné informácie sú spoplatnené.

  Nemecko – o nemeckých firmách sú informácie k dispozícii na www.creditreform.de Ide o nemeckú pobočku Medzinárodnej hospodárskej databanky – Creditreform. Nie je to obchodný register ale iba súkromná databáza firiem.

  Holandsko – holandské firmy možno nájsť cez www.kvk.nl Výpis z registra je platený a u spoločností možno vyhľadať informácie v podobnom rozsahu, ako v Českej republike.

  Nórsko – informácie o nórskych firmách sú k dispozícii www.brreg.no Prehľad poplatkov je uvedený na odkaze Information fees, väčšina z nich nie je spoplatnená

  Nový Zélandwww.business.govt.nz/ na týchto stránkach, spravovaných novozélandským Ministerstvom hospodárstva, možno vyhľadať informácie o novozélandských spoločnostiach, spolu s cenníkom za poskytnuté informácie.

  Poľsko – o poľských firmách možno zistiť informácie na webe www.teleadreson.pl Na stránkach je k dispozícii aj cenník za vstup do databázy.

  Rakúsko – informácie o rakúskych firmách sú dostupné v komerčnej databáze firiem na www.telekom.at Registrácia v tejto databáze je dobrovoľná a je spoplatnená. Databáza obsahuje aj prehľad poplatkov za poskytovanie informácií.

  Grécko – informácie o gréckych firmách možno vyhľadať na adrese www.acci.gr

  Slovensko – prístup k informáciám o slovenských spoločnostiach je obdobný ako v Českej republike, zadarmo na stránkach Ministerstva spravodlivosti, na adrese www.orsr.sk

  Španielsko – informácie o španielskych firmách možno vyhľadať na stránkach www.registradores.org

  Švédsko – informácie o údajoch švédskych firiem sú k dispozícii na adrese www.prv.se Stránky obsahujú prehľad poplatkov za výpisy z tejto databázy.

  Švajčiarsko – informácie nie sú dostupné cez European business register, nájdeme ich na adrese www.zefix.admin.ch Ide o federálny centrálny register švajčiarskych firiem, z ktorého je možný aj prístup do väčšiny kantonálnych registrov. Kantonálny register má väčšina kantónov ale rozsah poskytovaných informácií, rovnako ako ich spoplatnenie, sa môžu naprieč kantónmi líšiť.

  Veľká Británia – základné informácie možno bezplatne vyhľadať na WebCHeck, podrobnejšie informácie sú spoplatnené. Na stránkach www.companieshouse.gov.uk možno nájsť informácie o cenách.

  USA – na rozdiel od iných federácií neexistuje federálny register a informácie sú dostupné len v registroch jednotlivých štátov.

Kontakt
Tetragrammaton a.s.

IC: 026 57 023
Žitná 562/10
Praha 2 – Nové Mesto, 120 00

spoločnosť zapísaná v obchodnom registri Mestského súdu
v Prahe, odd. B., vložka 19630

+420 777 025 554
+420 777 775 524

Zaujíma vás viac?


Zmluva o spracovaní osobných údajov CZ/EN

Ďalšie jurisdikcie
KOMPLETNÝ CENNÍK
Top