ZAVOLÁME VÁM SPÄŤ

ZAVOLÁME VÁM SPÄŤ.


Zmluva o spracovaní osobných údajov CZ/EN

Nevis

 • Offshore na ostrove Nevis

  Zápis spoločnosti na ostrove Nevis je hotový za 1-2 dni od predloženia objednávky, pričom originály listín sa zasielajú krátko potom.
   

  Offshore spoločnosť na ostrove Nevis

  Ostrov Nevis sa nachádza vo východnej časti Karibského mora, asi 2100 km juhovýchodne od Miami. Ostrov je súčasťou Federácie Svätý Krištof a Nevis, ale má vlastné právne pravidlá zakladania offshore spoločností. Zákon o utajení informácií ukladá nezanedbateľné pokuty alebo trest odňatia slobody na 12 mesiacov pre toho, kto prezradí dôverné informácie, najmä v prípade spoločnosti založenej na ostrove Nevis. Navyše tu neexistujú žiadne prostriedky verejného prístupu k informáciám o spoločnostiach, s výnimkou príkazu Vrchného súdu ostrova Nevis, keďže zákonom nie je stanovená povinnosť hlásiť údaje o skutočných vlastníkoch.

  Podnikateľ podnikajúci offshore alebo investor hľadajúci dobre nastavený systém common law s mimoriadnymi prvkami utajenia a ochranou majetku môže považovať nulovo zdanené firmy založené na ostrove Nevis za jednu z najlepších volieb.

   

  Informácie o daňovom systéme:

  Činnosť medzinárodných trustov alebo offshore spoločností prevádzkovaných mimo územia Nevis sa nezdaňujú.
   

  Offshore podniky na ostrove Nevis:

  obchodná spoločnosť Nevis Business Corporation, poisťovacia spoločnosť Nevis Captive Insurance Corporation, spoločnosť s ručením obmedzeným Nevis Limited Liability Company a medzinárodná trustová spoločnosť International Exempt Trust.
   

  Obchodná spoločnosť Nevis Business Corporation

  Zvláštne vlastnosti:

  • daň z príjmov právnických osôb: NIE
  • uvedenie mien vo verejných registroch:
   • skutočný vlastník (vlastníci) – NIE
   • akcionári – NIE konatelia – NIE
  • akcie na doručiteľa: POVOLENÉ, ale musia byť uložené v sídle spoločnosti
  • konatelia z radov nerezidentov: POVOLENÍ
  • požaduje sa tajomník spoločnosti: ÁNO
  • požiadavky na podanie ročného daňového priznania: NIE
  • za istých podmienok môže slúžiť ako kaptívna poisťovňa

  Platné právne predpisy: Obchodná spoločnosť The Nevis Business Corporation

   

  Kaptívna poisťovňa Nevis Captive Insurance Corporation

  Zvláštne vlastnosti:

  • VŠETKY vlastnosti obchodnej spoločnosti Nevis Business Corporation
  • spoločnosť sa môže zaoberať poisťovacími a zaisťovacími službami po celom svete, okrem poisťovania a zaisťovania rezidentov ostrova Nevis
  • musí mať licenciu od vlády ostrova Nevis

   

  Spoločnosť s ručením obmedzeným – Nevis Limited Liability Company

  • daň z príjmov právnických osôb: NIE
  • uvedenie mien vo verejných registroch:
   • skutočný vlastník (vlastníci) – NIE
   • spoločníci – NIE
   • konatelia – NIE
  • konatelia / spoločníci nerezidenti: POVOLENÍ
  • požiadavky na podanie ročného daňového priznania: ŽIADNE
  • spoločnosti s ručením obmedzeným s jedným spoločníkom: POVOLENÉ

  Platné právne predpisy: Nariadenia o spoločnosti s ručením obmedzeným ostrova Nevis z roku 1995.

   

  International Exempt Trust (IET)

  Zvláštne vlastnosti:

  • Dane: NULOVÉ miestnej zdanenie majetku a príjmov trustových spoločností
  • Požiadavky na podanie / zápisy: nutné je len prihlásiť názov trustovej spoločnosti, meno správcu, sídlo trustovej spoločnosti; je potrebné uviesť, že po zápise sa z trustovej spoločnosti stane medzinárodná trustová spoločnosť
  • zakladateľ a oprávnená osoba: musí byť nerezidentom ostrova Nevis, môže sa jednať o jednu a tú istú osobu
  • správcovia: jeden z nich musí byť offshore spoločnosť založená na ostrove Nevis alebo licencovaná trustová spoločnosť
  • protektor: môže sa jednať o jednu a tú istú osobu so zakladateľom a oprávnenou osobou trustovej spoločnosti; môže odvolávať a vymenovať nových alebo ďalších správcov
  • niektoré možnosti ochrany majetku:
  • 1. IET je platná a vymáhateľná, bez ohľadu na to, že môže byť vyhlásená za neplatnú podľa práva bydliska zakladateľa, jeho trvalého pobytu alebo existujúceho miesta zápisu na ostrove Nevis
  • 2. Trustová spoločnosť sa nepovažuje za podvodnú, ak je založená 2 roky od vzniku výhrad veriteľa
  • 3. Veriteľ musí preukázať podvodný úmysel „jasnými a presvedčivými“ dôkaznými prostriedkami
  • 4. Zákon kráľovnej Alžbety I sa nevzťahuje ani na IET ani na prevody majetku do takej trustovej spoločnosti. (Zákon považuje prevody do trustovej spoločnosti za absolútne neplatné, ak by sa prevod dal interpretovať ako úkon uskutočnený s úmyslom brániť veriteľom, vrátane prípadným budúcich veriteľom, zdržovať alebo ich podviesť.)
Kontakt
Tetragrammaton a.s.

IC: 026 57 023
Žitná 562/10
Praha 2 – Nové Mesto, 120 00

spoločnosť zapísaná v obchodnom registri Mestského súdu
v Prahe, odd. B., vložka 19630

+420 777 025 554
+420 777 775 524

Zaujíma vás viac?


Zmluva o spracovaní osobných údajov CZ/EN

Ďalšie jurisdikcie
KOMPLETNÝ CENNÍK
Top