ZAVOLÁME VÁM SPÄŤ

ZAVOLÁME VÁM SPÄŤ.


Zmluva o spracovaní osobných údajov CZ/EN

Malta

 • Medzi hlavné výhody registrácie spoločnosti na ostrovnom štáte Malta patria:

   

  • vysoká miera ochrany súkromia
  • riaditeľ, akcionár aj tajomník spoločnosti môže byť jedna osoba
  • riaditeľ maltskej spoločnosti nemusí byť rezidentom
  • k založeniu spoločnosti nie je potrebné cestovať na Maltu
  • založenie spoločnosti na Malte môže vytvoriť daňovo efektívne firemné štruktúru
  • maltské spoločnosti podliehajú paušálnej dani z príjmov vo výške 35% zo zisku
  • štandardné základné imanie maltskej spoločnosti je 1.200 EUR   

   

  Ako členský štát EÚ Malta ponúka významné výhody pre založenie novej spoločnosti. Na Malte platia právne predpisy EÚ, má nízke daňové sadzby a je uznávanou a dôveryhodnou jurisdikcií. Hlavnou prednosťou je priaznivé daňové prostredie. Sadzby dane z príjmov právnických osôb, dane z práv duševného vlastníctva, dane z hazardných hier a dane z pridanej hodnoty sú najnižšie v Európe.

  Maltský zákon o obchodných spoločnostiach vychádza z britského vzoru a stanovuje jednoduchý postup, ako založiť spoločnosť podľa maltského práva. Celý proces založenia spoločnosti na Malte je nastavený tak, aby bol rýchly a relatívne jednoduchý.

  Malta má silné ekonomické väzby s členskými krajinami EÚ, ale aj s krajinami mimo Európskej únie – to je veľká výhoda, pokiaľ ide o zahraničné investície. Malta má jednu z najvyšších úrovní ochrany súkromia. S maltskou firmou môže byť podnikanie vykonávané v medzinárodnom meradle, s minimálnymi zmenami požadovanými v rámci spoločnosti.

   

  Daňové informácie pre registráciu firiem na Malte

  Maltská spoločnosť je oslobodená od všetkých zrážkových daní a kolkových poplatkov. Pokiaľ je rozdelený zisk z maltskej spoločnosti odoslaný akcionárovi, ktorý nie je rezidentom, môžu byť dividendy posielané bez akýchkoľvek obmedzení a neuplatňuje sa žiadna devízová kontrola.

  Malta má priaznivý a konkurencieschopný daňový systém, ktorý je hlavnou príčinou úspechu Malty ako európskeho centra finančných služieb.

  Osoby, ktoré obchodujú na Malte alebo z Malty zvyčajne dosahujú na najnižšiu sadzbu dane, aká je v rámci Európskej únie dostupná.

  Maltská spoločnosť podlieha zdaneniu ziskov vo výške 35%, avšak akcionári sú oprávnení požadovať späť 6/7 tejto dane. Čiastka vrátenej dane je teda stanovená na šesť sedmín maltskej dane zaplatenej maltskú spoločností.

  Ak by napríklad hrubý zisk predstavoval 100 000 EUR, spoločnosť by zaplatila daň 35 000 EUR, ale akcionár by spravidla mal nárok na vrátenie dane vo výške 30 000 EUR.

  Aby ste mohli požadovať späť 30% dane z príjmov, nesmú mať akcionári maltské spoločnosti na Malte bydliska. Na bydlisku riaditeľa nezáleží.

   

   

  Názov spoločnosti

  Pri výbere názvu maltskej spoločnosti musíte zabezpečiť, aby všetky slová v názve bola v angličtine. Názov musí končiť slovom, vetou alebo skratkou Limited alebo Ltd.

  Názov spoločnosti musí byť jedinečný a vyžaduje súhlas od registrátora spoločností. Pokiaľ má registrátor dojem, že názov spoločnosti je nežiaduce alebo urážlivý, môže odmietnuť spoločnosť založiť.

   

  Riaditelia, akcionári a tajomník

  Štandardne je pre založenie spoločnosti na Malte nutný minimálne jeden riaditeľ, jeden akcionár a jeden tajomník. Nikto z nich ale nemusí byť maltským rezidentom a môžu to byť právnické osoby. Pokiaľ bude riaditeľom právnická osoba, musí mať spoločnosť aspoň dva akcionára.

  Pre zabezpečenie čo najjednoduchšieho procesu založenia spoločnosti na Malte menujeme tajomníka už v priebehu zakladania. Akonáhle je spoločnosť založená, náš tajomník rezignuje a bude vymenovaný nový podľa vašej voľby. Ponúkame tiež službu nominee tajomníka.

  Nominee riaditelia sú podľa maltského práva povolené.

   

  Základný kapitál

  Menou pre založenie spoločnosti na Malte je euro. Zakladáme spoločnosti so štandardným základným imaním vo výške 1.200 eur, rozdeleným na 1.200 akcií po 1.00 EUR.

  Vaša maltská spoločnosť nemusí mať štandardný základné imanie, jeho výšku je možné meniť. Je ale treba počítať s dodatočnými poplatkami maltským úradom.  

  Cena za založenie spoločnosti na Malte je 2,100 EUR. Pre podrobnejšie informácie o cene navštívte náš cenník, alebo nás kontaktujte pre bezplatnú schôdzku. Radi sa s Vami stretneme.

   

  Máte záujem získať viac informacií o jurisdikcii Malta? Vyplňte náš kontaktný formulár!

Kontakt
Tetragrammaton a.s.

IC: 026 57 023
Žitná 562/10
Praha 2 – Nové Mesto, 120 00

spoločnosť zapísaná v obchodnom registri Mestského súdu
v Prahe, odd. B., vložka 19630

+420 777 025 554
+420 777 775 524

Zaujíma vás viac?


Zmluva o spracovaní osobných údajov CZ/EN

Ďalšie jurisdikcie
KOMPLETNÝ CENNÍK
Top