ZAVOLÁME VÁM SPÄŤ

ZAVOLÁME VÁM SPÄŤ.


Zmluva o spracovaní osobných údajov CZ/EN

Maďarsko – daňový ráj v srdci EU

 • Maďarsko s oficiálním názvem Maďarská republika je členský stát Evropské unie, který se nachází ve střední Evropě. Sousedící státy jsou Rakousko, Slovinsko, Chorvatsko, Srbsko, Rumunsko, Ukrajina a Slovensko. Maďarsko nabízí mnoho podnikatelských příležitostí a je také dobrým odrazovým můstkem k expanzi do východní Evropy s jejími rostoucím trhy. Hlavní výhodou podnikání v Maďarsku jsou nízké daně a malá administrativní zátěž. Nejedná se sice daňový ráj v tradičním slova smyslu, ale malé a střední firmy zde mají téměř poloviční sazbu daně z příjmu oproti ČR. Podnikatelské prostředí je přehledné a příznivé.

  Hlavní město: Budapešť

  Úřední jazyk: maďarština

  Měna: maďarský forint – HUF

  Popis a výhody maďarské jurisdikce

  • Rozsáhlá síť smluv o zamezení dvojího zdanění (více než 60 zemí)
  • Člen OECD, WTO, NATO
  • Dividendy osvobozeny od srážkové daně
  • Snížená sazba DPPO 9 % pro základ daně do 500 mil. HUF (cca 42 mil. CZK)
  • Jednoduché přidělení daňového čísla

   

  Maďarský právní řád zakotvuje obdobné typy obchodních společností jako české právo.

   

  Nejběžnější právní forma maďarské společnosti se nazývá KFT (Kft. – Korlátolt felelőségű társaság, obdoba českého s.r.o.)

  • 1 jednatel, min. 1 společník
  • členové ani orgány společnosti nemusí mít trvalý pobyt v Maďarsku
  • povinnost mít označené sídlo společnosti v Maďarsku a osobu pověřenou přebíráním pošty – „poštovní agent“
  • minimální základní kapitál 3 000 000 HUF, musí být splaceno alespoň 50 %
  • možnost fakturovat a nakupovat bez DPH do/z všech členských států EU

  KFT poskytuje skvělou příležitost k podnikání v rámci EU či kdekoliv jinde ve světě a lze ji využít pro holdingové účely, vlastnictví nemovitostí, ale i pro běžné obchodní aktivity.

  Společnost je registrována k DPH a je jí přiděleno daňové registrační číslo ihned při založení (DIČ – közösségi adószám).

  KFT musí mít bankovní účet vedený v Maďarsku, při jehož zakládání je potřebná osobní přítomnost jednatele a tento účet je nahlášen na daňový úřad a je rovněž zveřejněn na online rejstříku.

   

  Dalším typem kapitálové obchodní společnosti je Részvénytársaság (Zrt. – obdoba české a.s.)

  • libovolný počet společníků
  • minimální základní kapitál 5 000 000 HUF (v případě zalistování na burze 20 000 000 HUF)
  • výše podílů libovolná částka dělitelná 10 000 HUF

   

   

  Třetím typem je Betéti társaság (Bt. – obdoba české k.s.)

  • podmínky fungování podobné jako u české komanditní společnosti

   

  Jednou z hlavních výhod maďarské jurisdikce je jsou dvě sazby daně z příjmu pro právnické osoby: 19 % a 9 %. Sníženou sazbu lze využít na základ daně do výše 500 mil. HUF (cca 42 mil. CZK). V ČR je to při stejném základ daně 19 %.

  Sazba DPH je Maďarsku nejvyšší z celé EU – 27 %. Snížená sazba ve výši 5 % se uplatňuje na některé druhy potravin.

  Daň z příjmu fyzických osob je rovná pro všechny a to 15 %.

  V Maďarsku jsou výplaty dividend osvobozeny od srážkové daně, a to bez ohledu na cílové místo, do kterého jsou vypláceny. Je tedy jedno, jestli odchází například do anglické nebo seychelské Ltd. Od srážkové daně je osvobozena i fakturace do nebo ze Seychel. 

  Další zajímavou výhodu představuje osvobození od daně z příjmů z kapitálových zisků.

  Příjmy plynoucí z licenčních poplatků podléhají zdanění ve výši 5 %.

   

  Doba nutná pro zahájení činnosti nové společnosti je v řádu jednotek týdnů (doba od rozhodnutí o založení ke dni, kdy firemní soud (Cégbíróság) vydá potvrzení o podání žádosti o registraci). Získáním tohoto potvrzení se stává nová společnost plnohodnotným právním subjektem. Vlastní výpis z obchodního rejstříku lze získat přibližně za jeden měsíc.

Kontakt
Tetragrammaton a.s.

IC: 026 57 023
Žitná 562/10
Praha 2 – Nové Mesto, 120 00

spoločnosť zapísaná v obchodnom registri Mestského súdu
v Prahe, odd. B., vložka 19630

+420 777 025 554
+420 777 775 524

Zaujíma vás viac?


Zmluva o spracovaní osobných údajov CZ/EN

Ďalšie jurisdikcie
KOMPLETNÝ CENNÍK
Top