ZAVOLÁME VÁM SPÄŤ

ZAVOLÁME VÁM SPÄŤ.


Zmluva o spracovaní osobných údajov CZ/EN

Írsko

 • Založením spoločnosti v Írsku, obchod získava celý rad konkurenčných výhod, vrátane:

  • Nízkych daňových sadzieb.
  • Podnikanie môže byť vykonávané v medzinárodnom meradle.
  • Zodpovednosť akcionárov je obmedzená len do výšky základného imania.
  • Názov spoločnosti je chránený. Nikto iný nemôže používať názov.
  • Existujú jasné a zrozumiteľne jednoduché pravidlá, ako firma musí pracovať (Memorandum & stanovy).
  • Spoločnosť je vnímaná ako samostatný právny subjekt, a nie je spájaná s tými, ktorí ju vlastnia.

   

  Čo je v cene:

  • Založenie írskej spoločnosti
  • Registračné poplatky
  • Registrované sídlo za 1 rok
  • Registračný Agent na 1 rok
  • Výpis z obchodného registra
  • Návrh zápisnice z ustanovujúceho zasadnutia predstavenstva
  • Štyri zviazané kópie memoranda a stanov
  • Podielové listy
  • Výpis z Obchodného registra a Minute Book- plne spísaná
  • Pečiatka spoločnosti
Kontakt
Tetragrammaton a.s.

IC: 026 57 023
Žitná 562/10
Praha 2 – Nové Mesto, 120 00

spoločnosť zapísaná v obchodnom registri Mestského súdu
v Prahe, odd. B., vložka 19630

+420 777 025 554
+420 777 775 524

Zaujíma vás viac?


Zmluva o spracovaní osobných údajov CZ/EN

Ďalšie jurisdikcie
KOMPLETNÝ CENNÍK
Top