ZAVOLÁME VÁM SPÄŤ

ZAVOLÁME VÁM SPÄŤ.


Zmluva o spracovaní osobných údajov CZ/EN

Estónsko

Estónsko (oficiálny názov Estónska republika) je najsevernejším z pobaltský štátov v severnej Európe. Hraničí s Lotyšskom a Ruskou federáciou. Baltské more ho ďalej delí od Fínska a Švédska. V rámci porovnania s ostatnými pobaltskými štátmi sa jedná sa o hospodársky najvyspelejšie krajine s najvyšším HDP na obyvateľa. Hlavným odvetvím národného hospodárstva sú predovšetkým služby, konkrétne informačné technológie, komunikácia a bankovníctvo.

Estónsko je členom Európskej únie (rovnako ako SR vstúpilo do EÚ v roku 2004), členom Eurozóny (od roku 2011), od roku 1999 členom Svetovej obchodnej organizácie.

Podnikanie v Estónsku je spojené s extrémne nízkou mierou byrokracie, čo je v porovnaní s ostatnými členskými štátmi EÚ veľmi vítané. Miestne úrady i vláda sa snaží už od osamostatnenia krajiny vytvárať stabilné a lákavé prostredie pre miestných i zahraničných podnikateľov. Mimo ľahké a rýchle začatie podnikania sa uvedené tendencie premietajú do ďalších výhod spojených s podnikaním v Estónsku. Hlavnými výhodami je nulová daň pri splnení určitých podmienok (v prípade reinvestovanie ziskov do rastu spoločnosti), bezproblémová a rýchla registrácia k DPH a platenie Eurom, ako národnou menou.

  • Hlavné mesto: Tallinn
  • Úradný jazyk: estónčina
  • Mena: Euro

Výhody estónskej jurisdikcie

  • Člen EÚ, OECD, WTO, NATO, Eurozóny
  • Veľké množstvo uzavretých zmlúv o zamedzení dvojitého zdanenia (viac ako 50 krajín), s ČR už od roku 1995, ďalej napr. So Singapurom alebo Ostrovom Man
  • DPPO vo výške 0% v prípade redistribúcie zisku pre ďalší rozvoj spoločnosti
  • Rýchle a jednoduché udelenie DPH
  • Nízka miera byrokracie, elektronická komunikácia s úradmi prostredníctvom e-Residency card
  • Prístup k trhom EÚ

 

Základné fakty o estónskej spoločnosti

Základnou formou kapitálovej spoločnosti je spoločnosť s ručením obmedzeným (osaühing prípadne OÜ). Základný kapitál OÜ činí 2.500 € (bez povinnosti ho splatiť).

Počet spoločníkov ani ich štátnu príslušnosť nie je obmedzená. Je nutné, aby spoločnosť mala minimálne jedného akcionára a jedného konateľa, ktorým môže byť tá istá osoba (vek minimálne 18 rokov). Konateľ ani spoločník nemusí byť rezidentom Estónska.

Základná sadzba DPPO je 20%. Jedná sa však o tzv. Distributívnu daň, ktorá sa uplatní len v prípade distribúcie zisku medzi spoločníkov. Z nerozdeleného zisku sa nehradí žiadna daň z príjmu, resp. jej výška je 0%. Ak teda reinvestuje zarobené prostriedky späť do spoločnosti, nie je nutné platiť daň z príjmu za príslušný finančný rok.

Základná sadzba DPH je 20%, znížená 9% (platí na farmaceutické výrobky a pomôcky pre invalidov, noviny a časopisy mimo elektronické čítačky kníh). Nulová sadzba sa uplatňuje len na vnútroštátnu prepravu a niektoré druhy medzinárodnej osobnej prepravy).

Udelenie DPH čísla je veľmi rýchle a jednoduché, s minimom nákladov. Taktiež vedenie účtovníctva nevyžaduje také náklady, ako u iných spoločností z EÚ. Podanie účtovných výkazov je možné prostredníctvom online formulárov priamo na príslušný daňový úrad. Mnoho papierovania vyrieši tzv. E-Residency karta, ktorá umožňuje okrem iného online komunikáciu s miestnymi úradmi.

Založenie spoločnosti v Estónsku

Založenie spoločnosti v Estónsku nie je zložité a sme schopní založiť spoločnosť na diaľku. Osobná návšteva klienta pre účel založenia spoločnosti teda nie je nutná. Sme také schopní poskytnúť klientom unikátnu registrovanú adresu v Estónsku či virtuálnu adresu. Asistujeme tiež s registráciou k DPH (VAT) aj s udelením tzv. E-Residency karty, ktorá umožňuje okrem iného online komunikáciu s miestnymi úradmi.

Založenie spoločnosti trvá cca desať pracovných dní. Pokiaľ o to klient žiada, napr. kvôli nutnosti byť fyzicky prítomný pri otváraní účtu v banke, je možné pripraviť všetky podklady dopredu a zabezpečiť schôdzku s miestnym notárom. V tomto prípade sa doba založenia spoločnosti skráti zhruba na polovicu.

Založenie spoločnosti prebieha na základe dokumentov, ktoré pripravíme dopredu vzhľadom k požadovanej korporátnej štruktúre, obsadenie spoločnosti či výškou základného imania. Klient potom len podpíše príslušné listiny.

Čo sa týka požiadaviek na konateľa či akcionárov, sú rovnaké ako v prípade českých spoločností. Konateľom či akcionárom teda môže byť aj cudzí štátny príslušník. Môžeme samozrejme zaistiť tiež služby miestneho konateľa.

Po založení spoločnosti je možné vybaviť ďalšie požiadavky, napr. licenciu k výmene kryptomien alebo poskytovanie služby virtuálnej peňaženky, prípadne ďalším aktuálne populárnym službám.

Cenník pre založenie spoločnosti v Estónsku

Založenie spoločnosti950 EUR
Domicilace800 EUR
Domicilace bez prítomnosti v Estónsku500 EUR
VAT ID600 EUR
Bankový účet600 EUR
Každý ďalší shareholder alebo riaditeľ+ 50 EUR
Korporátná dokumentácie600 EUR
Účtovníctvo - vedenie a DPHdle rozsahu
Kontakt
Tetragrammaton a.s.

IC: 026 57 023
Žitná 562/10
Praha 2 – Nové Mesto, 120 00

spoločnosť zapísaná v obchodnom registri Mestského súdu
v Prahe, odd. B., vložka 19630

+420 777 025 554
+420 777 775 524

Zaujíma vás viac?


Zmluva o spracovaní osobných údajov CZ/EN

Ďalšie jurisdikcie
KOMPLETNÝ CENNÍK
Top