ZAVOLÁME VÁM SPÄŤ

ZAVOLÁME VÁM SPÄŤ.


Zmluva o spracovaní osobných údajov CZ/EN

EMISIA DLHOPISOV / BONDS

 • EMISIA A ÚPIS KORPORÁTNYCH DLHOPISOV

  Stručný úvod do problematiky

   

  TENTO dokument sumarizuje vo všeobecnej rovine pre predstavu klientov všeobecný úvod do zákonnej úpravy procesu emisie a úpisu korporátnych dlhopisov vrátane stručného vymedzenia potrebnej dokumentácie a právnej podpory realizácie celého procesu. Cieľom dokumentu je len načrtnutie celkového rozsahu a náročnosti poskytovaných služieb. Tento dokument sa vzťahuje k emisií úpisu korporátnych dlhopisov formou neverejnej ponuky, ktoré nebudú určené na obchodovanie na regulovaných trhoch. Táto skutočnosť má zásadný význam pre celý proces, pretože v takom prípade nepodlieha emisia dohľadu alebo schvaľovanou zo strany ČNB. Dokument si v žiadnom prípade nekladie za cieľ byť vyčerpávajúcim právnym rozborom právnej problematiky emisie dlhopisov a súvisiacich oblastí. Jednotlivé aspekty sa môžu meniť v závislosti na konkrétnych požiadavkách a špecifických potrebách klienta.

  1. Stručne k emisii dluhopisov

  Dlhopis je úverový cenný papier, ktorý predstavuje dlhodobý záväzok emitenta (dlžníka) voči majiteľovi tohto cenného papiera. Dlžník tieto dlhopisy vydáva, aby získal prostriedky, ktoré potrebuje k svojej činnosti. Ten, kto získa cenný papier, stáva sa jeho majiteľom (investorom) a po celú dobu držania dlhopisu má nárok na výplaty deklarovaných úrokov a na vrátenie nominálnej hodnoty dlhopisu v dobe splatnosti.

  Viac informácií nájdete TU.

Kontakt
Tetragrammaton a.s.

IC: 026 57 023
Žitná 562/10
Praha 2 – Nové Mesto, 120 00

spoločnosť zapísaná v obchodnom registri Mestského súdu
v Prahe, odd. B., vložka 19630

+420 777 025 554
+420 777 775 524

Zaujíma vás viac?


Zmluva o spracovaní osobných údajov CZ/EN

Ďalšie jurisdikcie
KOMPLETNÝ CENNÍK
Top