ZAVOLÁME VÁM SPÄŤ

ZAVOLÁME VÁM SPÄŤ.


Zmluva o spracovaní osobných údajov CZ/EN

DAŇOVÉ PORADENSTVO

 • Častou slabinou mnohých spoločností je oblasť daní a vedenie účtovníctva. Ide pritom o dôležitú súčasť podnikania, ktorá môže spoločnosti priniesť značné benefity, v prípade nesprávneho uchopenia avšak až existenčné problémy, a to najmä v situáciách, keď si spoločnosť nemôže dovoliť kvalitné zabezpečenie týchto služieb.

  Naša spoločnosť pre tieto účely disponuje špičkovými špecialistami poskytujúcimi komplexné služby v oblasti účtovníctva a daňového poradenstva. Služby našich odborníkov využíva prevažná časť našich klientov. Zaistí si tak profesionálne služby za zlomok reálnych nákladov potrebných napr. k zamestnávaniu účtovného či ceny za konzultácie pri popredných daňových poradcoch. Odpadá tiež nemalý náklad spojený s obstaraním účtovného softvéru, a pod.

  Pre lepšiu predstavu, komplexné služby v oblasti účtovníctva a daňového poradenstva zahŕňajú okrem iného nasledovné:

  • Účtovanie dokladov.
  • Spracovanie účtovnej závierky, riadne a mimoriadne účtovné závierky.
  • Kontrola správnosti účtovných dokladov od Vašich partnerov.
  • Účtovné konzultácie, daňové poradenstvo vrátane medzinárodného.
  • Úpravy systému účtovania s reportmi z účtovníctva presne podľa Vašich potrieb.
  • Vystavovanie faktúr podľa Vašich pokynov.
  • Spracovanie DPH a cestnej dane.
  • Pravidelný reporting.
  • Upozornenie na blížiace sa platby daní.
  • Odosielanie e-mailových upomienok na pohľadávky po splatnosti v pravidelných intervaloch.
  • Vyplňovanie štatistických výkazov.
  • Spracovanie daňových priznaní všetkých typov, ročné zúčtovanie daní.
  • Zastupovanie pri bežnej komunikácii so správcom dane, pri daňových kontrolách (kontrola spravidla prebieha v našich kanceláriách, úradníkom poskytujeme zázemie).
  • Príprava dokladov pre audit, spolupráca v rámci auditu.
  • Prípravy valných zhromaždení a zverejnenie závierok v zbierke listín.
  • Vybavenie potvrdenie o bezdĺžnosti, žiadosti o povolenie splátok dane alebo odklad daňovej povinnosti.
  • Zaistenie potvrdenej kópie daňových priznaní pre banky a leasingové spoločnosti.
  • Príprava platieb do banky.
  • Spracovanie miezd, vedenie mzdových listov, mesačné prehľady pre ČSSZ a ZP.
  • Evidenčné listy dôchodkového zabezpečenia.
  • Prihlásenie a odhlásenie zamestnancov.
  • Príprava a revízie pracovných zmlúv v súlade so zákonom, personálne a mzdové poradenstvo.
  • Vystavovanie potvrdení o príjmoch pre sociálne dávky a banky.
  • Vystavovanie zápočtových listov a potvrdenie o zdaniteľných príjmoch.
  • Zastupovanie v daňovom konaní.
Kontakt
Tetragrammaton a.s.

IC: 026 57 023
Žitná 562/10
Praha 2 – Nové Mesto, 120 00

spoločnosť zapísaná v obchodnom registri Mestského súdu
v Prahe, odd. B., vložka 19630

+420 777 025 554
+420 777 775 524

Zaujíma vás viac?


Zmluva o spracovaní osobných údajov CZ/EN

Ďalšie jurisdikcie
KOMPLETNÝ CENNÍK
Top