ZAVOLÁME VÁM SPÄŤ

ZAVOLÁME VÁM SPÄŤ.


Zmluva o spracovaní osobných údajov CZ/EN

DANE - CENNÍK

 • CENNÍK ÚČTOVNÝCH SLUŽIEB

  BALÍČEK SLUŽIEB BASIC:

  Špecifikácia klienta:

  • neplatiteľ DPH
  • nie príliš aktívna podnikateľská činnosť
  • malá frekvencia fakturácie a nákupov
  • napr. spoločnost držiaca podiely v iných spoločnostiach (holdingové štruktúry)
  • počet dokladov menej ako 10 ks
  • žiadne mzdy, sklady, majetok


  POSKYTNUTÉ SLUŽBY V RÁMCI BALÍČKU BASIC:

  • vedenie účtovníctva (hlavná kniha, peňažný denník, knihy vystavených a prijatých faktúr)
  • kontrola a spracovanie externých účtovných dokladov
  • spracovanie interných dokladov
  • ročná účtovná závierka
  • daňové priznanie k DPPO
  • účtovné a daňové poradenstvo v bežnom rozsahu


  POSKYTOVANIE ÚČTOVNÝCH SLUŽIEB:     2 000 Kč/mesiac

  BALÍČEK SLUŽIEB STANDARD:

  Špecifikácia klienta:

  • malé podniky
  • platiteľ DPH
  • aktivna podnikateľská činnosť
  • spoločnost držiaca podiely v iných spoločnostiach (holdingové štruktúry)
  • počet dokladov do 50 ks
  • žiadne mzdy, sklady, majetok


  POSKYTNUTÉ SLUŽBY V RÁMCI BALÍČKU BASIC:

  • vedenie účtovníctva (hlavná kniha, peňažný denník, knihy vystavených a prijatých faktúr)
  • kontrola a spracovanie externých účtovných dokladov
  • spracovanie interných dokladov
  • spracovanie účtovných reportov
  • spracovanie priznania k DPH a povinných príloh
  • spracovanie kontrolného hlásenia
  • ročná účtovná závierka
  • daňové priznanie k DPPO
  • účtovné a daňové poradenstvo v bežnom rozsahu
  • asistencia daňového poradcu k DPH
  • zaistenie akejkoľvek elektronickej komunikácie s finančnou správou

  • POSKYTOVANIE ÚČTOVNÝCH SLUŽIEB:     7 000 Kč/mesiac

  BALÍČEK SLUŽIEB PROFESIONAL:

  Špecifikácia klienta:

  • malé a stredné podniky
  • platiteľ DPH
  • aktívna podnikateľská činnosť (aj na medzinárodnej úrovni)
  • počet dokladov 50 – 200 ks
  • zamestnávanie zamestnancov
  • skladové hospodárstvo, výroba
  • vlastniaci investičný majetok (hmotný, nehmotný, finančný)
  • využívanie dotačných prostriedkov, grantov, atď…


  POSKYTNUTÉ SLUŽBY V RÁMCI BALÍČKU PROFESIONAL:

  • vedenie účtovníctva (hlavná kniha, peňažný denník, knihy vystavených a prijatých faktúr)
  • kontrola a spracovanie externých účtovných dokladov
  • spracovanie interných dokladov
  • vedenie skladovej evidencie
  • spracovanie účtovných reportov
  • vedenie evidencie majetku, účtovné a daňové odpisy
  • spracovanie priznanie k DPH a povinných príloh
  • spracovanie kontrolného hlásenia
  • ročná účtovná závierka
  • daňové priznanie k DPPO
  • služby daňového poradcu (celková daňová problematika)
  • účtovná a daňová optimalizácia
  • poradenstvo k aplikácii medzinárodného zdanenia
  • zaistenie akejkoľvek elektronickej komunikácie s finančnou správou


  POSKYTOVANIE ÚČTOVNÝCH SLUŽIEB:     12 500 Kč – 25 000 Kč/mesiac

  MZDOVÁ A PERSONÁLNA EVIDENCIA:

  SPRACOVANIE JEDNEJ MZDY:                      1 000 Kč/mesiac

  REGISTRÁCIA A DEREGISTRÁCIA:                1 000 Kč/mesiac

  ZÚČTOVANIE DANÍ A ODVODOV:                  1 500 Kč/mesiac

  DALŠIE SLUŽBY:

  REGISTRÁCIA K DPH:                                                                      8 000 Kč

  ÚČTOVNÁ KONZ. TÝKAJÚCA SA HOLD. ŠTRUKTÚR:          2 500 Kč/hodina

  ÚČTOVNÁ KONZ. TÝKAJÚCA SA PODN. ZÁMERU:               2 500 Kč/hodina

Kontakt
Tetragrammaton a.s.

IC: 026 57 023
Žitná 562/10
Praha 2 – Nové Mesto, 120 00

spoločnosť zapísaná v obchodnom registri Mestského súdu
v Prahe, odd. B., vložka 19630

+420 777 025 554
+420 777 775 524

Zaujíma vás viac?


Zmluva o spracovaní osobných údajov CZ/EN

Ďalšie jurisdikcie
KOMPLETNÝ CENNÍK
Top