ZAVOLÁME VÁM SPÄŤ

ZAVOLÁME VÁM SPÄŤ.


Zmluva o spracovaní osobných údajov CZ/EN

Cyprus

Cyprus (oficiálne Cyperská republika) je štát ležiaci na rovnomennom ostrove vo východnej časti Stredozemného mora. Jedná sa o štát Európskej únie (do EÚ vstúpil rovnako ako Česká republika 1. mája 2004). Od roku 2008 je tiež členom Eurozóny. V súvislosti s veľmi výhodným daňovým režimom o ňom možno hovoriť ako o európskom daňovom raji.

Cyprus je prestížna a veľmi dobre známou jurisdikcií vhodný k širokej škále účelov. Priaznivý daňový systém Cypru umožňuje tamojším spoločnostiam efektívne využívať zmluvy o zamedzení dvojitého zdanenia, oslobodenie od dane z dividend a licenčných poplatkov a tiež dane z príjmov zo zahraničia.

Cyprus je atraktívnou jurisdikciou pre usadenie materskej (holdingovej) spoločnosti, pretože sa tu neuplatňuje daň z dividend. Na rozdiel od iných európskych krajín, musí pre získanie tejto daňovej výhody, držať miestna holdingová spoločnosť apoň 1% základného imania zahraničnej dcérskej spoločnosti. V praxi to znamená, že ak cyperská spoločnosť drží obchodný podiel v zahraničnej spoločnosti, sú príjmy z výnosov a dividend tejto zahraničnej spoločnosti zdanené 0% sadzbou dane z dividend a cyperská spoločnosť môže tieto príjmy vyplatiť bez žiadnej ďalšej zrážky svojim akcionárom.

Z tohto dôvodu má na Cypre umiestnenú svoju holdingovú spoločnosť mnoho veľkých európskych i svetových firiem. Vďaka priaznivému zdaneniu je možné prostredníctvom cyperskej spoločnosti obchodovať bez rizika zrážkových daní, realizovať významné akvizičné procesy a taktiež využiť daňového oslobodenia v prípade určitých typov príjmov (napr. Oslobodenie od dane z licenčných poplatkov). Na Cypre sú ďalej oslobodené od daní zisky z nákupu a predaja podielov, neexistujú dane z kapitálových výnosov, okrem 20% dane z kapitálových výnosov, ktorá platí pre zisky z predaja nehnuteľného majetku na Cypre a akcie nekótovaných spoločností, ktoré vlastnia nehnuteľnosti na Cypre.

Štandardná daň z príjmov právnických osôb je vo výške 12,5%, ale príjmy zo zahraničia, kedy príjem bol vytvorený aktivitou mimo Cyprus nie sú zdanené. Od daní na Cypre sú oslobodené tiež zisky zo stálej prevádzkarne v zahraničí.

Cyprus je tiež vhodnou jurisdikciou pre umiestnenie sprostredkovateľskej spoločnosti, vzhľadom ku kombinácii daňových zmlúv a nízkych daní na ostrove. Dividendy môžu pretekať cyperskou spoločnosťou úplne oslobodené od daní a spoločnosť môže využívať rozsiahlej siete zmlúv o zamedzení dvojitého zdanenia.

Zmluvy o zamedzení dvojitého zdanenia má v súčasnosti Cyprus uzavreté s viac ako sedemdesiatimi štátmi, mimo členmi EÚ napríklad s Ruskom, Ukrajinou, Singapurom, Seychelami a inými daňovými rajmi.

Vzhľadom k zmluve o zamedzení dvojitého zdanenia so Seychelami je veľmi výhodná firemné štruktúra cyperskej a seychelské spoločnosti za účelom zníženia daňového zaťaženia cyperskej spoločnosti.

V súvislosti s vyššie uvedenými výhodami je možné cyperskou spoločnosť zapojiť do už existujúcej štruktúry či vytvoriť novú štruktúru s holdingovou spoločnosťou na Cypre.

Administratívna záťaž cyperskej spoločnosti nie je veľká (je vyžadované iba vedenie účtovníctva a predloženie auditovanej účtovnej závierky). Výhody cyperskej spoločnosti celkom nepochybne prevažujú nad povinným vedením účtovníctva. Záverom možno uviesť, že Cyprus ako jedna z mála európskych jurisdikcií nemá uzavreté dohody o výmene informácií v daňových otázkach (TIEA).

Cenník služieb za spoločnosť na Cypre 
Založenie spoločnosti1950 €
Sídlo spoločnosti na Cypre650 €
Nominee Secretary700 €
Nominee Director700 €
Spolupráca pri založení bankového účtu na Cypre1000 €
Auditované účtovníctvo (podľa rozsahu, tzn. v prípade veľkého počtu transakcií môže byť poplatok vyšší)1100 – 1800 €
Podanie daňového priznania pri nulových transakciách spoločnosti300 €
Zrušenie spoločnosti800 €

Bankový sektor na Cypre

Cyprus bol okolo roku 2013, v súvislosti s krízou v Eurozóne, známy predovšetkým vďaka problémom v oblasti bankového sektora. Tieto sú a boli ovplyvnené hlbokou krízou tamojšej ekonomiky v súvislosti so zadlžením štátu. Tamojšie banky, resp. bankový systém je však dôležitý nielen pre štát. Pozícia Cypru v rámci európskeho bankového systému je dôležitejšia, než by sa mohlo zdať. Cyperské banky boli v minulosti prístavom pre množstvo klientov z iných štátov. Nešlo vždy len pre klientov z radov krajín dnešnej Európskej únie. V cyperských bankách mali a majú uložené značné prostriedky aj obyvatelia z krajín bývalého Sovietskeho zväzu, najmä z Ruskej federácie. Otvorenosť a loajalita tamojších bánk boli hlavnými dôvodmi pre využívanie cyperských bánk klientami z vyššie uvedených štátov.

Hoci je Cyprus čo do veľkosti pomerne malým štátom, bankový sektor ho do istej miery presahuje. Množstvo prostriedkov uložených v Cyperských bankách je, čo do porovnaní s podobne veľkými štátmi, veľmi vysoké. Je teda logické, že záujem na fungovanie tamojšieho bankového systému mali nielen členovia Eurozóny.

Kam smerujú banky na Cypre?

Ako už bolo uvedené a ako je všeobecne známe, bankový systém Cypre bol veľmi vážne poškodený tamojšou ekonomickou krízou. Hovorilo sa o bankrote mnohých bankových domov. Väčšina z nich spomínané problémy prečkala, aj keď malo veľa z nich problémy s vyplácaním hotovosti či sa hovorilo o nútenom zdanení či strate časti vkladov. Niektorí sporitelia skutočne o svoje úspory nad určitú hranicu prišli. Je nutné uzavrieť, že napriek veľmi vážnej kríze bankového sektora sú dnes banky na Cypre opäť fungujúce. Poskytujú svoje služby v rovnakom rozsahu, ako pred krízou.

Kontakt
Tetragrammaton a.s.

IC: 026 57 023
Žitná 562/10
Praha 2 – Nové Mesto, 120 00

spoločnosť zapísaná v obchodnom registri Mestského súdu
v Prahe, odd. B., vložka 19630

+420 777 025 554
+420 777 775 524

Zaujíma vás viac?


Zmluva o spracovaní osobných údajov CZ/EN

Ďalšie jurisdikcie
KOMPLETNÝ CENNÍK
Top