ZAVOLÁME VÁM SPÄŤ

ZAVOLÁME VÁM SPÄŤ.


Zmluva o spracovaní osobných údajov CZ/EN

CENNÍK BANKOVÝCH LICENCIÍ

 • Základné typy offshore bankových licencií

  Všeobecne možno rozdeliť offshore bankové licencie na dva základné druhy, ktoré môžu mať rad ďalších poddruhov.

  Všeobecná banková licencia sa vo väčšine jurisdikcií chápe ako licencie na poskytovanie služieb v mieste registrácie alebo medzinárodných bankových služieb verejnosti. Banky sa správajú ako iné bankové subjekty, môžu prijímať vklady verejnosti a prevádzkovať bežné bankové služby, poskytované rezidentom i nerezidentom. Vo veľkej väčšine krajín sa však táto činnosť obmedzuje na poskytovanie služieb nerezidentom, tj. výhradne na offshore bankové služby. Tento typ offshore banky sa zakladá vo vzťahu k poskytovaniu komerčných bankových služieb v offshore režime.

  Obmedzená banková licencie (často označovaná ako „interná“ licencia) je licencia, ktorá obmedzuje teritoriálnu činnosť banky, možnosť poskytovania služieb v zahraničných menách alebo určené osoby. Vo väčšine prípadov nemôžu banky prijímať vklady od verejnosti a môžu svoje služby poskytovať iba subjektom, ktoré sú uvedené v bankovej licencií. Táto banka sa využíva ako takzvaná korporátná banka pre aktívne riadenie cash flow.

  Offshore banková spoločnosť založená týmto spôsobom sa môže stať kvalitným nástrojom pre:

  • daňové plánovanie
  • posilnenie povesti finančnej skupiny alebo holdingu
  • aktívne riadenie cash flow
  • vydávanie záruk a garancií na účely výberových konaní
  • ľahší prístup k bankovým údajom o obchodných partneroch a konkurentoch
  • ľahší prístup na finančné trhy
  • progresívnejšie financovania obchodnej činnosti holdingu alebo finančnej skupiny
  • zakladanie dôverných a flexibilných bankových účtov
  • poskytovanie pôžičiek a úverov

   

  Väčšina offshore bánk nepodlieha zdaneniu, zrážkovým daniam, kolkovnému, poplatkom a daniam z vystavených alebo prijatých šekov alebo iným formám priamych aj nepriamych daní. Ďalším významným faktorom offshore bankových služieb je prísna anonymita a dôvernosť, ktorú víta rad investorov a vkladateľov.

  Tieto offshore banky sú v širokom medzinárodnom bankovom spoločenstvo plne rešpektovanými subjektmi, čo dokladá aj fakt, že veľká väčšina medzinárodných bánk má domicil v daňových rajoch, ako sú Bahamy, Kajmanské ostrovy, Jersey, Guernsey, Labuan, Isle of Man alebo Hong Kong.

  Popredné bankové centrá s veľmi nízkym alebo žiadnym zdanením a vysoko liberálnym prostredím sa do značnej miery sústreďujú v troch geografických oblastiach v Karibiku, v Európe a Tichomorí. Pravdou je, že právne predpisy sa v týchto rozdielnych zahraničných jurisdikciách veľmi líšia, a že jedna jurisdikcia môže byť v určitom okamihu oveľa atraktívnejšia než iná jurisdikcia. Preto je dôležité pred výberom miesta previesť náležitú analýzu súčasnej situácie, ku ktorej možno pristúpiť v spolupráci so špecializovanou firmou.

  Výhody, ktoré sú k dispozícii vlastníkom súkromných medzinárodných bánk, významne prevažujú nad výhodami väčšiny ostatných investičných nástrojov, ako sú investičné fondy, vzájomné investičné združenia, úverové družstvá, investičné spoločnosti atď. Finančná činnosť, ktorá je vyhradená len bankám, ako nástroj pre priamy prístup na medzinárodné kapitálové trhy, medzibankové výhody v podobe medzibankových pôžičiek a zníženie poplatkov za výmenu valút, sú náhle dostupné aj fyzickým osobám v postavení vlastníka offshore banky.

   
  Informácie a údaje požadované vo veľkej väčšine krajín sveta od žiadateľov o bankovú licenciu sú nasledujúce:

  • názov banky a jeho právna forma
  • štatút žiadateľa (či už ide o založenie pobočky zahraničnej banky alebo o založenie novej spoločnosti)
  • mená a životopisy konateľov banky
  • osvedčenie o trestnej bezúhonnosti žiadateľov a konateľov
  • bankové a obchodné referencie
  • predloženie údajov o hospodárskom riadení firmy žiadateľa (žiadateľov)
  • totožnosť akcionárov banky
  • údaje o type emitovaných akcií banky (akcie na meno, prioritné akcie, akcie bez hlasovacích práv, atď.)
  • nominálna hodnota vydaných akcií banky a druh použitej meny
  • kapitálová štruktúra a kapitálové zabezpečenie banky
  • kapitálové rezervy banky
  • údaje uvádzajúce, z akých zdrojov bude banka investovať
  • doklad osvedčujúci splatenie základného imania (ak je registrovaná v hostiteľskej krajine)
  • doklad osvedčujú úhradu všetkých daní, kolkových poplatkov a licenčných poplatkov
  • údaje o sídle v hostiteľskej krajine
  • údaje o registrovanom konateľovi alebo zástupcov (ak sú nevyhnutné)
  • údaje o audítorovi a právnom zástupcovi so sídlom v hostiteľskej krajine
  • druh plánovaných služieb, ktoré majú byť poskytované
  • teritoriálny rozsah pôsobnosti banky
  • spôsob ochrany spoločnosti pred podvodným alebo trestnoprávnym jednaním
  • podnikateľský zámer banky (úrady zvyčajne požadujú súvahu v rozpätí 3 až 10 rokov)
  • výhody hostiteľskej krajiny vyplývajúce z činností banky
  • podpísané a podané žiadosti o vydanie bankovej licencie

   

  Vo všetkých týchto jurisdikciách sa požaduje riadna front office a najmenej dvaja miestni zamestnanci v mieste, kde je banka licencovaná. Väčšina offshore jurisdikcií dnes dáva prednosť viac reštriktívnemu prístupu, ktorý uprednostňuje len existujúce banky či prinajmenšom významné finančné spoločnosti, ako sú napríklad švajčiarske trustové spoločnosti, ktoré môžu preukázať, že už nejakú dobu existujú a že majú priaznivú bilanciu, o ktorú sa môžu oprieť. Legislatíva je neustále predmetom novelizácií, a preto je nemožné držať krok so všetkými aktuálnymi informáciami.

  Väčšina dostupných jurisdikcií je uvedená v tabuľke nižšie, pričom ich poplatky zvýšili požadovanú výšku splateného kapitálu u neobmedzenej licencie alebo licencie triedy A na najmenej 500 000 USD a požadujú minimálnu bilanciu najmenej 1 milióna USD, čo je často viac ako suma, ktorú je nutné zložiť u centrálnej alebo štátnej banky ako zaisťovací vklad pre prípad likvidácie banky. Vo väčšine prípadov sú teraz preferovanou čiastkou, ktorá má zaistiť súhlas, 3 milióny USD a viac, a ďalej silný biznis tím s príslušnými skúsenosťami. Ako už bolo uvedené vyššie, je tu požiadavka založiť fyzickú prevádzku v jurisdikcii udelenej licencii, prinajmenšom s dvoma miestnymi zamestnancami, s tým, že jeden z nich musí byť osoba manažérskeho formátu s potrebnou podrobnou praktickou skúsenosťou s činnosťou banky.

   
  Porovnanie nákladov na založenie a licenčné poplatky
 • JurisdikciaTyp bankyPoplatky za založenie (USD)Ročné poplatky (USD)Licenčný poplatok alebo zdanenie (USD alebo %)Celkom za prvý rok (USD)
  AntiguaOffshore20 0008 00015 30043 300
  BahamVšeobecná licencia25 0008 00025 00058 000
  BahamyObmedzená licencia20 0008 0005 00033 000
  BarbadosTrieda I20 0008 00012 50040 500
  BarbadosTrieda II20 0008 00012 50040 500
  BarbadosTrieda III15 0008 00012 50035 500
  BelizeTrieda I18 0008 00020 00046 000
  BelizeTrieda II15 0008 00015 00038 000
  KapverdyOffshore20 0008 000rôzneMin. 28 000
  Kajmanské ostrovyTrieda A35 0008 00051 00094 000
  Kajmanské ostrovyTrieda B125 0008 00014 50047 500
  Kajmanské ostrovyTrieda B225 0008 0007 32040 320
  Cookove ostrovyTrieda A20 0008 00010 00038 000
  Cookove ostrovyTrieda B18 0008 0002 – 6 000Min. 28 000
  Dominikánska republikaOnshore/Offshore25 0008 00020 00053 000
  Dominikánska republikaOffshore20 0008 0008 00036 000
  Východný TimorMedzinárodný20 0008 000n/a28 000
  GrenadaOffshore trieda A20 0008 00015 00043 000
  GrenadaOffshore trieda B15 0008 00013 00036 000
  LabuanOffshore20 0008 00016 20044 200
  MontserratOffshore12 0008 00015 00035 000
  Severný CyprusOBU25 0008 00010 00043 000
  PalauMedzinárodný20 0008 00030028 300
  PanamaVšeobecná licencia25 0008 00030 000 a viacMin. 63 000
  PanamaMezinárodná licencia25 0008 00015 00048 000
  PanamaReprezentatívna kancelária18 0008 0005 00031 000
  PortorikoOBU20 0008 0005 00033 000
  SamoaTrieda B120 0008 00017 50045 500
  SamoaTrieda B218 0008 0007,5 – 10 000Min. 33 500
  Svätá LuciaTrieda A20 0008 00025 00053 000
  Svätá LuciaTrieda B15 0008 00015 00038 000
  Svätý KrištofODTC20 0008 0008 00036 000
  Svätý KrištofODTC obmedzená15 0008 0004 00027 000
  Svätý VincencOffshore trieda A20 0008 00010 00038 000
  Svätý VincencOffshore trieda B16 0008 0007 50031 500
  VanuatuOffshore20 0008 00015 00043 000

 • * Poplatok za založenie zahŕňa poplatky za odborné poradenstvo pri zakladaní spoločnosti, poplatok za spracovanie firemných dokumentov, odmenu notára, legalizáciu, poplatky za podanie a kolkové poplatky splatné za štandardný schválený kapitál. Upozorňujeme, že všetky tu uvedené poplatky podliehajú zmenám.

  * Ročné poplatky za domicil, splatné ročne vopred, zahŕňajú poskytnutie sídla, ktoré požaduje miestna právna úprava obchodných spoločností, tajomníka spoločnosti (konateľa) alebo registrovaného zástupcu.

  * Ďalej sa účtujú výdavky na odovzdanie dokumentov kuriérom.

  * Minimálne požiadavky na splatený kapitál sa pohybujú od 1 milióna USD a vyššie. (Výška splateného kapitálu, v rámci obmedzenej licencie, sa obvykle pohybuje v rozmedzí 250 000 USD až 500 000 USD).

  V prípade záujmu o založenie banky v jednej z týchto jurisdikcií nám prosím zašlite e-mail s vašimi podrobnými požiadavkami a plánmi.

  Máme skúsenosť, že veľká väčšina tých, ktorí sa na nás obracajú so žiadosťou o získanie bankovej licencie, buď nemá nevyhnutný kapitál, dlhú históriu svojho podniku, bankové skúsenosti alebo iné požiadavky, ktoré sú potrebné na uspokojenie licenčných úradov vo väčšine uvedených jurisdikcií. Ďalej niekoľko z týchto jurisdikcií, hoci je teoreticky otvorená novoprijatým, môže fungovať veľmi selektívne v tom zmysle, komu skutočne licenciu udelí, a to aj vtedy, ak žiadatelia spĺňajú všetky minimálne požiadavky.

  Mnoho z nich sa opája nostalgickým presvedčením, že stále skutočne existujú krajiny, ponúkajúce bankové licencie s minimálnymi kapitálovými požiadavkami, aké tu existovali v osemdesiatych a deväťdesiatych rokoch minulého storočia. Všetky tieto krajiny už dávno sprísnili svoje uvoľnené požiadavky a offshore bankové licencie už nevydávajú. Preto je nutné vyššie uvedený výpočet považovať za veľmi subjektívny a súčasne za zoznam, ktorý podlieha neustálym zmenám. Všetky vyššie uvedené štáty vydajú licencie za určitých podmienok, realita je však taká, že aj keď platia minimálne požiadavky, licencia sa vydáva len vtedy, ak žiadateľ príde na stôl s ponukou, ktorá je významne vyššia ako minimálne požiadavky.

  Skutočnosť je taká, že napríklad štáty ako Svätý Vincent a Vanuatu majú minimálne kapitalizačné požiadavky vo výške 1 milióna USD (čo predstavuje absolútne súčasné minimum kdekoľvek na svete). Avšak pre úspešný výsledok bude treba najmenej dvojnásobok až trojnásobok minimálnej požiadavky. Preto odporúčame, aby mal potenciálne úspešný žiadateľ minimálne imanie najmenej 3 miliónov USD, ak má mať zaistený úspešný a rýchlo skončený proces získania licencie.

Kontakt
Tetragrammaton a.s.

IC: 026 57 023
Žitná 562/10
Praha 2 – Nové Mesto, 120 00

spoločnosť zapísaná v obchodnom registri Mestského súdu
v Prahe, odd. B., vložka 19630

+420 777 025 554
+420 777 775 524

Zaujíma vás viac?


Zmluva o spracovaní osobných údajov CZ/EN

Ďalšie jurisdikcie
KOMPLETNÝ CENNÍK
Top