ZAVOLÁME VÁM SPÄŤ

ZAVOLÁME VÁM SPÄŤ.


Zmluva o spracovaní osobných údajov CZ/EN

Broker licencie

 • Panamská korporácia pre finančné služby

  Toto riešenie sa ukázalo ako veľmi obľúbenou voľbou pre tých, ktorí chcú založiť offshorové spoločnosti pre finančné služby. Možno získať licenciu od ministerstva obchodu, ktorá spoločnostiam umožňuje poskytovať také finančné služby ako je spracovanie platieb, faktoring, lízing, obchodovanie so vzácnymi kovmi, inkaso zmeniek a súvisiace služby, debetné a kreditné karty, obchodovanie so zlatom, striebrom a platinou a ďalšie činnosti, ktoré možno na požiadanie do licencie doplniť. Spoločnosť sa ďalej môže zaoberať legálnym podnikaním, licencie sa však udeľujú konkrétne pre vyššie uvedené činnosti. Najdôležitejšou činnosťou pre klientov je spracovanie platieb. Vďaka tejto licencií môže spoločnosť preukázať akékoľvek banke alebo iným inštitúciám a úradom, že je oprávnená spravovať na svojich účtoch finančné prostriedky tretích osôb. Mnoho bánk dnes vyžaduje, aby spoločnosť preukázala pôvod finančných prostriedkov a konečné vlastníctva. Spoločnosť s finančnými prostriedkami tretích osôb na svojich účtoch a bez štátom vydanej licencie na preukázanie, že je oprávnená tieto finančné prostriedky držať a spracovávať, sa vystavuje riziku zmrazenie účtov. Tento subjekt sa ukázal ako nenahraditeľný pri použití v spojení s licencovanými offshore bankovými subjektmi. 

  Tieto spoločnosti môžu fungovať veľmi účinne so švédskymi úverovými združeniami a novozélandskými finančnými spoločnosťami, ako spôsobu outsourcingu služieb na daňové účely aj poskytovanie ďalších služieb členom úverového združenia, s ktorými môže mať švédska finančná správa problémy. Panamskú spoločnosť možno jednoducho zmluvne poveriť švédským US alebo novozélandskou finančnou spoločnosťou  poskytovaním spracovaním platieb a ďalších služieb, čím dochádza k akumulácii príjmov v daňovo slobodnej Paname ako vo Švédsku alebo na Novom Zélande.

  Hlavné výhody:

  Registrácia v Paname, zavedenom medzinárodnom bankovom centre s viac ako stovkou bánk. Subjekt je oslobodený o dane z príjmu dosiahnutého z činnosti mimo Panamu. Licencia je ľahko dostupná do dvoch týždňov. K originálnemu španielskemu vyhotoveniu sa prikladá overený preklad do anglického jazyka s apostilou

  Hlavné nevýhody:

  Nejde o finančnú inštitúciu ako takú. Táto spoločnosť by mala byť prevažne využívaná na spracovanie platieb, zvyčajne pre finančný subjekt registrovaný v inej jurisdikcii. Tieto licencie stále spoločnosti neumožňujú vyvíjať činnosť v oblasti obchodovania s cennými papiermi (maklérska činnosť alebo investičný fond), sporenia a poskytovanie úverov (financovania) alebo fondy (trustovej spoločnosti) služieb, ktoré sú regulované odlišne a vyžadujú typ licencie s minimálnymi požiadavkami na kapitalizáciu ( zvyčajne 500 000 $) a verejný audit. Panamská vláda je v tomto ohľade nekompromisná. 

  Balíčky panamských korporácií pre finančné služby

  1) Jednoduchý balíček zahŕňa:

  • Finančnú spoločnost
  • Overené listiny spoločnosti s apostilou
  • Registrované sídlo a konateľa v mieste
  • Všetky relevantné podania u orgánov štátnej správy
  • Prípadné služby menovaného riaditeľa / sekretára (nominee services) na dobu prvého roka zadarmo 

  K dostupným ďalším službám patrí:

  • On-line softvér eWallet
  • Vytváranie zúčtovacích účtov
  • Zriaďovanie bankových účtov
  • Riešenia v oblasti debetných kariet
  • Dizajn webových stránok a bezpečné hosťovanie
  • Plná IT podpora a školenie 
Kontakt
Tetragrammaton a.s.

IC: 026 57 023
Žitná 562/10
Praha 2 – Nové Mesto, 120 00

spoločnosť zapísaná v obchodnom registri Mestského súdu
v Prahe, odd. B., vložka 19630

+420 777 025 554
+420 777 775 524

Zaujíma vás viac?


Zmluva o spracovaní osobných údajov CZ/EN

Ďalšie jurisdikcie
KOMPLETNÝ CENNÍK
Top